Categories
Documents

27 de juliol de 1209

El Papa escriu al comte de Tolosa, reconciliat amb l’Església per Miló, perquè perseveri en el bé.

L’endemà de la reunió de Sant Gèli, on Miló havia concedit condicionalment l’absolució al comte de Tolosa, el legat escriu a Innocenci III per informar-lo de l’esdeveniment i expressar-li el desig de tornar a Roma.

El seu primer contacte amb Ramon VI havia estat suficient per a fer entendre a Miló que mai obtindria res d’un home decidit a prometre-ho tot i a no guardar res. Desanimat, volia acabar allà la seva missió que considerava inútil.

El papa li respon des de Viterbo que sens dubte seria molt apreciada la seva presència a Roma, però que havia de perseverar en una obra on el seu zel prudent podria obtenir resultats fructífers; i sospitant els motius que empenyien a Miló a tornar a Roma, el Sobirà Pontífex envia aquesta carta al comte el mateix dia, perquè es comprometi a complir les condicions prescrites pel seu legat i no es desviï del bon camí que acabava d’emprendre.1VILLEMAGNE, A.: Bullaire du Bienheureux Pierre de Castelnau, martyr de la Foi. Montpeller: Imprimerie de la Manufacture de la Charité, 1917. pp. 262-263. Doc. núm. LXIV.


Nobili viro R[aimundo] comiti Tolosano.

Gaudemus in Domino et in potentia virtutis ipsius, quod, licet contra te dudum fuerint multa suggesta, quæ famam tuam videbantur multiformiter denigrare, tu tamen, ut eam omnino purgares, totum te nostris exposuisti mandatis, exhibens cautiones quantas et quales dictus filius magister Milo notarius noster, apostolicæ sedis legatus, exegit, et sic qui multis fueras in scandalum, factus es pluribus in exemplum, ut circa te manus Domini videatur mirabiliter operata. Cum ergo pro certo credamus quod hoc tibi, non solum spiritaliter ad salutem, verum etiam temporaliter ad profectum, debeat redundare, ut amodo inter fideles fructifices et abundes in pace catholica, qui hactenus inter perfidos dispergebas et consumebas in bellica clade; nobilitatem tuam rogandam duximus et monendam, per apostolica, tibi scripta mandantes, quatenus talem in omnibus te studeas exhibere, quod nos, qui tuum desideramus in Domino commodum et honorem, ad exhibendum tibi gratiam et favorem merito debeamus induci, pro certo confidens quod indebitum tibi, nolumus inferri gravamen.

Datum Viterbii, VI Kalend. Augusti pontificatus nostri anno duodecimo.2VILLEMAGNE, A.: Bullaire du Bienheureux Pierre de Castelnau, martyr de la Foi. Montpeller: Imprimerie de la Manufacture de la Charité, 1917. pp. 261-262. Doc. núm. LXIV.